Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SafeApp

- SafeApp har som formål å sikre arbeid og fritid for folk flest

Mobilappliasjon, nettside og identitet

Vi leverte:

  • Logoprofil
  • Navn
  • Applikasjonsutvikling
  • Nettside i WordPress

Oppdraget

Gjengen bak SafeApp kom til oss med et ønske om å utvikle en velferdsapplikasjon som kan detektere potensielle illebefinnende hos sine brukere.

Vi startet derfor prosjektet med å fremstille en demo som benyttet seg av telefonens sensorer for å se om brukere beveget på seg eller ei, mens sporing var aktiv.
Når konseptet var testet og viste seg å fungere slik vi ønsket, satt vi i gang med utviklingen av en fullverdig applikasjon med muligheter for å blant annet invitere tillitspersoner og å sette opp gjentagende sporinger.

Parallelt med dette utviklet vi en profilmanual og identitet. Vi valgte en oransje farge til ikon som symboliserer optimisme og livsglede, og en mørk blå støttefarge som symboliserer stabilitet.

Nettsiden er bygget i WordPress og applikasjonen er utviklet i Flutter.

Logo og ikon

SafeApp sin identitet er utviklet rundt teknologien i applikasjonen og dets formål.

Applikasjonen benytter seg av mobilens akselerometer og GPS-teknologi. 

A-en ble derfor utviklet til et kombinert ikon med en kartpinne og et navigasjonsikon, som brukere kan kjenne igjen fra navigasjonsapplikasjoner, ol.

Vær trygg
med SafeApp

– SafeApp har som formål å sikre arbeid og fritid til folk flest

Funksjoner

Hvordan fungerer applikasjonen?

Applikasjonen skal forebygge og begrense skadeomfang ved uhell

Varsling av tillitspersoner

Ved et potensielt illebefinnende varsles dine tillitspersoner, og kartposisjon deles om du har aktivert denne funksjonen.

Høyintensivt modus

Ved aktivitet med høyere risikofaktor, kan appen tilby en mer følsom sporing. 

Automatiserte sporinger

Ved opprettelse av sporing kan du sette denne til å være gjentagende ved repeterende aktiviteter.