Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Oslo Streaming Company

- Livestreaming for kurs, eventer og møter

Profilmanual, nettside og priskalkulator

Vi leverte:

  • Logoprofil
  • UI & UX
  • Nettside i WordPress
  • SEO
  • Priskalkulator

Løsning

Oslo Streaming Company er et satsingsprosjekt fra AVIA Produksjon. AVIA Produksjon er et videoproduksjonsselskap med tilhørighet i Oslo, som spesialister seg på filmproduksjon og lager blant annet reklamefilmer, informasjonsvideoer og holdningskampanjer. 

Livestreaming er også noe de gjør mye og som de ønsker å ha større fokus på. For å lage en sterkere merkevare og bygge identitet rundt dette lanseres Oslo Streaming Company. 

Vår jobb var å lage identitet, nettside og spesialtilpasset tilbudskalkulator.

Målet Avia hadde satt seg var å “generere innkommende leads for livestreaming via organisk og betalt trafikk”.

Brand og logo

Oslo Streaming Company hadde ønske om en minimalistisk logo, hvor logoikonet kunne anvendes på egenhånd i sosiale medier, ol.

Vi hentet derfor inspirasjon fra en kameralinse når vi designet O-en i logoen og benyttet en tydelig rødfarge for å trekke paralleller til «on air», som er velkjent innen medieproduksjon.

Nettside

Oslo Streaming Company sin nettside er en enkel nettside med informasjon om hvilke produkter Oslo Streaming Company leverer. En del av oppdraget gikk også ut på å utvikle en spesialbygd tilbudskalkulator. Tilbudskalkulatoren er fleksibel og gir besøkende mulighet til å legge til- og trekke fra produkter og tjenester ut i fra deres behov. 

Nettsiden har vi valgt å utvikle i WordPress. WordPress gir oss fleksibilitet og er et effektivt verktøy når vi ønsker at designet på nettsiden skal være identisk med det som vår designavdeling fremstilte i samarbeid med kunde. 

Tilbudskalkulatoren er koblet mot WordPress i backend og utviklet med JavaScript i frontend.
Det er flere fordeler med en spesialtilpasset kalkulator – det gir sluttkunde en god indikator på løsning og pris. Det gir deg som tilbyder et godt utgangspunkt for innsalg når du allerede vet hva sluttkunde er interessert i å vite mer om. 

Med en kalkulator full av god informasjon, slik som Oslo Streaming Company har, er det mindre rom for misforståelser underveis i prosessen, dette igjen vil føre til større kundetilfredshet.

Et enkelt og moderne design som fremhever merkevaren og produktspekteret til kunde.