Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Hva koster en logo? Pris, design og prosess – Alt du trenger å vite i 2022

Logoen er sentral hos en bedrift. Denne bygger opp under merkevaren, og folk flest vil kjenne igjen bedriften basert på denne. Den er unektelig verdifull, men hvor mye skal egentlig logoen koste?

Hva koster en logo? Det spørsmålet mottar designere stadig vekk, uten at det finnes et bestemt svar. I disse tider, der store konsern kjøper logoer til flere titalls millioner kroner, mens andre betaler noen tusenlapper, er det vanskelig å forstå det enorme gapet.

For det nakne øyet vil helt enkelt logoen til en håndverker på Gjøvik og logoen til Norsk Tipping føles som om de er verdt omtrent det samme. Den ene kosten kanskje 3,000 kr, mens den andre koster over hundre millioner.

Vanligvis faller prisen på en logo mellom 3,000 kr og 100,000 kr, men den kan gå både under og over dette sjiktet. I denne artikkelen skal vi analysere pris på logo fra flere synsvinkler.

Benytt deg av vår priskalkulator for å estimere hva din logo vil koste!

Verdi og pris er knyttettil hverandre

Før vi analyserer faktorer som påvirker logoens pris, er det viktig å poengtere at verdien kunden mottar er det som først og fremst bestemmer kostnaden. Slik er det for alle produkter og tjenester.

Selv om logoen til en håndverker kan virke lik som den til Norsk Tipping, er verdien kundene får helt annerledes. Logoen til Norsk Tipping skal tross alt frontes ut mot tilnærmet alle nordmenn.

Ofte er dessuten pris på logo her pakket inn i en større leveranse, der merkevaren generelt sett får en ny giv. Designprofilen bygges da rundt logoen og dens fargevalg blant annet, for å gi maks verdi.

Prosessen avgjør prisen for de fleste

For de fleste som kjøper en logo, er derimot prisen mer avhengig av prosessen bak enn den verdien som leveres. Designet av en logo har en lang og ofte utmattende prosess bak seg.

Logoer virker ganske enkle, men veien fra kundens ide til det ferdige produktet som får tommel opp, er sjelden enkel. Nedenfor forklarer vi de forskjellige stegene, samt hvordan de påvirker prisen.

1. Kartlegging av behov

Det første steget for design av logo, er kartlegging av kundens behov. De fleste designere bruker tid på å bli godt kjente med kunden, slik at de bedre kan fange deres behov i logoen.

Skal logoen brukes til internasjonale operasjoner? Er den kun rettet mot et lite lokalmarked? En slik kartlegging kan ta alt fra noen minutter til flere timer å gå gjennom.

2. Research

Etterfulgt av kartlegging, kommer grundig research. Her vil designer forsøke å fange essensen i bedriften. Blant annet ser hen på verdiene i bedriften, samt nøkkelord som dekker bransjen.

Dessuten undersøkes også det eksterne. Hvordan ser logoen til konkurrentene ut? Hva forventer målgruppen av en logo? Flere relevante aspekter tas i betraktning her.

3. Skissering

Skissering er det første steget for en fysisk variant av logoen. Her lages det flere forskjellige forslag, og det tegnes, viskes ut, og tegnes på nytt flere ganger.

Gode logoer dukker ikke opp umiddelbart. Ofte er de et resultat av en lang prosess med mange elendige ideer, der en eller flere til slutt utvikler seg til det ferdige produktet.

4. Digitaliserte skisser

Når et utvalg av gode skisser er ferdige, digitaliseres disse. Dette kalles vektorisering på fagspråket. De digitaliserte skissene blir også testetfor sin kompatibilitet.

Blant annet ser designeren her på hvorvidt store og mindre format passer logoen, og om forskjellige farger på bakgrunnen vil være bedre. Flere logoer kan kastes i denne prosessen.

5. Presentering av logo

De logoene som designeren mener er gode nok, ser til slutt dagens lys for kunden i en presentasjon. Her leveres gjerne logoene sammen med grundige forklaringer fra designerens side.

Designeren bør helst legge godt med tid i presentasjonen for å vise kunden verdi. Som nevnt tidligere kan en logo fremstå som ganske enkel, og kunden må forstå verdien som er blitt levert.

6. Eventuelle redigeringer

Dersom kunden ikke er fornøyd med en av logoene som presenteres, vil designeren måtte utføre ønskede endringer. Til tider kan endringene tilsvare produksjon av en helt ny logo.

Dette er naturligvis et veldig fordyrende ledd for designerne, men nødvendig for tilfredshet. Leddet foregår som regel uten ekstra kostnader for kunden, slik at designer sørger her for å spørre kunden tydelig omlogoen.

7. Ferdig leveranse

Når kunden endelig er fornøyd med en av logoene som presenteres, vil denne lagres i alle de formatene og størrelsene som kunden måtte trenge.

Designer vil da samle alt av materiell rundt logoen i en mappe og dele denne med kunden. Den ferdige leveransen avslutter oppdraget.

En stor andel usynlig arbeid avgjør pris på logo

Det er mye arbeid som inngår i design av logo som kunden aldri ser eller kan forstå. Som nevnt ovenfor inngår det mye research rundt bedriften, markedet, og målgruppen blant annet.

Den mest fordyrende prosessen, og dessverre også den mest usynlige, er jobben bak å definere hva som forventes av logoen. Deretter baller også de mange skissene seg på i kostnaden.

Det psykologiske som ligger bak hvordan en logo oppfattes, kan drive prisen på design opp, dersom dette skal undersøkes i sømmene. For de største konsernene er dette bakomliggende essensielt.

Nøyaktig hvordan folk føler seg etter å ha sett logoen til Norsk Tipping, har vært en del av prosessen. Forskjellen på en skygge her og der, tonen av fargene, og omrokering av objekter, er viktigere enn de fleste tror.

Benytt deg av vår priskalkulator for å estimere hva din logo vil koste!

Hva får du fra en logo som koster 3,000 –10,000 kr?

Hva en logo koster deg, vil i stor grad si noe om hva du mottar naturligvis. Betaler du mellom 3,000 og 10,000 kr, kan du i det store og det hele forvente deg mye av det samme hos designerne.Det er gjerne frilansdesignere som leverer logoer til denne prisen. Her legger de inn alt fra et par timer til et par arbeidsdager. Ofte hastes det gjennom hvert steg for å holde kostnaden nede.

En billig logo er ikke dermed sagt alltid dårlig, men prisen presser designeren. Spesielt dersom det er krav til endringer, kan designeren fort bli så presset at han nærmest bare ønsker å bli kvitt deg.

Dersom du har et budsjett i dette området, er det flere måter du kan få det beste ut av prosessen på. Det viktigste vil være å kommunisere dine behov tydelig. Vær også forberedt på et resultat som matcher prisen.

Hva får du fra en logo som koster 100,000 kr og mer?

Slår du virkelig på stortromma, og velger en logo som koster 100,000 kr eller mer, får du gjerne langt mer enn bare en logo. Her er det nemlig en hel visuell profil som inkluderes i prisen.

Der mediene har fremstilt det som at for eksempel Norsk Tipping har betalt over hundre millioner for en logo, er dette mer eller mindre kun for klikk. I prisen deres inngikk det langt mer arbeid enn som så.

Farger, skrifttyper, ikoner, bildestiler, og mye mer inngår i arbeidet sammen med logoen. Alle disse elementene sentrererseg rundt logoen, som på alle måter er bedriftens ansikt utad.

Omfanget av jobben varierer selvfølgelig mye i prissjiktet fra 100,000 kr og oppover. Uansett er vanligvis resultatet her en sikkerhet i at logoen blir god og at du får hjelpen du trenger av proffer.

Logoen er en investering

Annonser, reklame, nettsider, og mange andre prosesser innen markedsføring anses som investeringer. For mange degraderes logoen til en kostnad, men dette stemmer simpelthen ikke.

Det er en grunn til at store selskap brukermillioner av kroner på logoene sine. Denne er bedriftens ansikt utad, og det er en investering i merkevaren som bedriften baserer seg på.

Dersom du skal kjøpe en logo, bør du dermed ikke tenke så mye over hvorvidt den koster deg 25,000 kr eller 40,000 kr –så sant dette er innenfor ditt budsjett vel og merke.

Setter du unødvendige begrensninger på din logo, så setter du også begrensninger på de resultatene du kan forvente deg. Det er et valg du mest sannsynlig vil angre i senere tid.

Få et prisestimat på logo i dag

Svaret på hva en logo koster, avhenger av en rekke faktorer. Det er derfor umulig å gi et eksakt tilbud på denne tjenesten. Allikevel har vi prøvd vårt beste på å tilby deg en løsning som gir et godt estimat.

Vår priskalkulator tar høyde for en rekke faktorer. Alt du trenger å gjøre, er å fylle inn litt informasjon om logoen du ønsker. Deretter vil kalkulatoren estimere hvor mye duskal betale for logoen din.

Selv om prisen ikke vil være helt eksakt, gir den deg et innblikk i hvor mye du bør budsjettere for. Fyll inn priskalkulatoren i dag, og se hvilken pris din logo havner på!

Skal du i gang med en logo?
Logoen er sentral hos en bedrift. Denne bygger opp under merkevaren, og folk flest vil kjenne igjen bedriften basert på denne. Den er unektelig verdifull, men hvor mye skal egentlig logoen koste?